4031 Debrecen Széchenyi u. 60.

 Telefon: (52) 531-766
 Fax: (52) 412-191

 E-mail: titkarsag@szechalt-deb.sulinet.hu

 OM azonosító: 038515
 Intézményvezető: Pásku Tibor

        


  Hallássérült gyermekek

 ●óvodai nevelése

 ●általános iskolai oktatása              

 Súlyos beszédzavarral küzdő (halló) gyermekek

 ●óvodai nevelése

 ●általános iskolai oktatása 

 Kollégiumi elhelyezés lehetősége  

 Intézményünk 1903 óta látja el a kelet-magyarországi régiót (Hajdú-Bihar,

 Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj- Zemplén és

 Békés megye).


Tisztelt Szülők/Gondviselők! Kedves Gyerekek!

Az intézménybe történő belépés és benntartózkodás rendje 2020. szeptember 28-tól (hétfőtől) változik. Az alábbiakban szeretnénk ismertetni a gyermekeket, tanulókat és kísérőiket érintő újonnan életbe lépő szabályokat:

Az intézmény területére

- a gyermeken, illetve tanulón és

- a gyermeket, illetve a tanulót kísérő egy nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.


A gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy köteles az arcot és orrot eltakaró maszkot viselni szabadban is!


Az épületekbe az intézménybe történő beérkezést követően belépni kizárólag testhőmérséklet-mérés után lehet.


A kísérő az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be.


Testhőmérséklet-mérési pontok:

-   óvodások, alsó tagozatos tanulók és szülői kísérettel érkező felső tagozatos tanulók számára a főépület első bejárata,

-   minden egyedül érkező felső tagozatos tanuló számára a főépület hátsó bejárata (azoknak a tanulóknak is kötelességük beérkezéskor itt jelentkezni, akiknek az ügyeleti helye az új épületben van).


A gyermek, tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket.


A beléptetés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a  testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a  szülőt vagy a  törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.


Betegség tüneteit (láz, hőemelkedés, felső légúti panaszok, stb.) mutató személy nem léphet be az intézmény területére.


Nagyon fontos a személyek közötti másfél méteres távolság lehetőség szerinti megtartása.


Javasoljuk, hogy a közösségi terekben (lépcsőház, folyosó, mosdó) a tanulók viseljenek arcmaszkot.


Kérjük a szülőket/gondviselőket, ha a gyermeküket, vagy a gyermek közvetlen környezetét koronavírus fertőzés vagy annak gyanúja érinti (pl. a gyermek, vagy közvetlen családtagja fertőzésre utaló tüneteket mutat; esetleg pozitív koronavírus tesztje van valamelyik családtagnak; stb.), haladéktalanul jelezzék az intézmény felé.

Az intézmény elérhetőségei:

e-mail cím: titkarsag@szechalt-deb.sulinet.hu

telefon: +36 52 531 766.

Köszönjük mindenkinek az együttműködését!

Pásku Tibor

intézményvezető

Debrecen, 2020. szeptember 24.


Tisztelt Szülők!

A járványveszély miatt a 2020/2021. tanév kezdetétől, 2020. szeptember 1-től, a megszokottaktól eltérő szabályokkal próbálunk vigyázni az óvodánkba és iskolánkba járó gyermekek, tanulók egészségére.

A család és az iskola közös felelőssége, hogy a járványveszély ellenére az óvodai nevelés és az iskolai oktatás a hagyományos formában folyhasson.

Ennek érdekében kérjük a szülőket/gondviselőket, hogy a következőket figyelembe venni szíveskedjenek:

 Óvodába, iskolába csak egészséges gyermeket engedjenek.

Ha a gyermeken betegség tüneteit tapasztalják, telefonon konzultáljanak a háziorvossal, és ennek figyelembevételével döntsenek arról, mehet-e gyermekük óvodába, iskolába.

 Az egészségvédelem érdekében – átmenetileg – korlátoztuk az intézmény épületeibe történő  belépést:

Csak az óvodás gyermekek, iskolai tanulók, intézményi dolgozók léphetnek be. Rajtuk kívül más személy csak külön engedély birtokában jöhet be az épületbe.

 Az óvodás gyermekeket és az első évfolyamos tanulókat az intézmény munkatársai a főépület bejárati ajtajánál átveszik és elkísérik az óvodába, illetve az iskolai tanulók gyülekezési helyére.

 Amennyiben elkerülhetetlen az ügyintézés jellege miatt a belépés az épületbe (és erre engedélyt kapott a belépni szándékozó), az kézfertőtlenítés után, szájat és orrot eltakaró arcmaszkban lehetséges.

  Az intézmény dolgozóin kívül más személy gépkocsival nem hajthat be az intézmény területére, csak ha külön engedéllyel rendelkezik (ez vonatkozik a szülőkre is és a támogatószolgálatokra is).

Az óvodai foglalkozásokat követően, illetve a tanítás utáni távozáskor az intézmény munkatársai  kísérik le a gyermekeket a bejárati ajtókhoz, ahol a szülő várakozik.

 A tanulók az intézmény meghatározott területein tartózkodhatnak, biztosítva azt, hogy minél  kevesebb személlyel kerüljenek kontaktusba.

Törekszünk biztosítani a másfél méteres távolság betartását.

Hagyományos szülői értekezletekre ősszel nem kerül sor, az osztályfőnökök egyéb csatornákon veszik fel a kapcsolatot a szülőkkel, és tájékoztatják Önöket a részletesebb szabályokról, és a szükséges tudnivalókról.

Megértésüket és támogató együttműködésüket köszönjük!

 

Pásku Tibor

intézményvezető


    Iskolai film:

      

  

 

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,

Óvoda, Általános Iskola és Kollégium

                                                                                                                                                                                       Iskola elérhetősége:                 

                                                                                                                                                                   OM azonosító: 038515

                                                                                                                        Telefon: (52) 531- 766

                                                                                                              Fax: (52) 412-191

    INFORMÁCIÓK                                                                               Intézményvezető: Pásku Tibor